Dunker
Start Dunkersbygden Institutioner Föreningar Byar & gårdar NV Andra företag Byar & gårdar SÖ
Senaste ändring hemsida: Senaste ändring i detta dokument:
28 mar 2013 27 mar 2013

Härifrån når Du databasen <Släktskap>. Den är skyddad av ett lösen. Här nedan ser Du lösenorden.

Databas Användare:  Lösenord
Släktskap        <frukt>          

            <KIWI>

                                  

Källor Kontakt

Dunkers socken -

en bygdebeskrivning med ett historiskt perspektiv

( före ca 1940)

 Dagens verksamhet redovisas inte här.

I några fall hittar Du länkar till respektive hemsida

 

Hemsidan har följande struktur

 

Institutioner

Företag

Byar & Gårdar NV (om väg 55)

Föreningar

Byar & Gårdar SÖ (om väg 55)

 Klicka på repektive rubrik i raden längst upp

 

OBS:

 • Beskrivningen skall ses som en databas som efterhand fylls av uppgifter. Innehållet kommer att växa och sanningshalten i faktauppgfterna kommer att bli allt högre. 
 • Sakuppgifterna är inte granskade.
 • Det finns säkert uppgifter som inte stämmer
 • Ansvarig för denna hemsida är Anders Henningson, se vidare under Kontakt i menyraden ovan
 • Initiativ att tillrättalägga och komplettera uppgifterna är mycket välkomna. 
 • Hör av Dig till Anders H.
 • Du kan också ge Dina synpunkter om Du klickar på denna länk  

  http://lava.insomnisoft.com/customere215a5561/www/

   Du måste först registerera Dig som "kontakt"

 

 

 

1